Wiersz poleceń CLI

Spis treści:
Konsola Web
Telnet
SSH
Port konsoli

Zapoznaj się z przykładami
Domyślne porty do zarządzania routerem
Jak włączyć zarządzanie routerem z Internetu

Konsola Web

Zaloguj się do routera przez przeglądarkę.
W prawym górnym rogu WebUI kliknij przycisk Web Console

Telnet

Połączenie telnet jest nieszyfrowane (nazwa użytkownika, hasło oraz dane są przesyłane jawnym tekstem).

Windows Telnet Client
W Windows wyszukaj i otwórz cmd lub wiersz polecenia
Wpisz polecenie telnet adres_IP port np. telnet 192.168.1.1 23, aby połączyć się z routerem na standardowym porcie 23.
Wpisz login ‚admin’ oraz właściwe hasło.
W nowszych systemach Windows klient Telnet jest domyślnie wyłączony.
W Windows przejdź do Panel Sterowania > Programy i Funkcje.
Kliknij Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

Putty
Wybierz typ połączenia Telnet a następnie wpisz adres IP routera i port.
Wpisz login ‚admin’ oraz właściwe hasło.

SSH

Połączenie SSH jest szyfrowane.

Putty
Wybierz typ połączenia SSH a następnie wpisz adres IP routera i port.
Wpisz login ‚admin’ oraz właściwe hasło.

Port konsoli

Niektóre routery np. Vigor3910 posiadają fizyczny port konsoli.

Wybierz typ połączenia Serial a następnie wpisz nazwę portu szeregowego którego używasz oraz prędkość 115000.

Wpisz login ‚admin’ oraz właściwe hasło.