Detekcja połączenia WAN

Spis treści:
Detekcja Ping
Detekcja ARP
Detekcja PPP
Always On

Opcja WAN Connection Detection dostępna jest w szczegółowych ustawieniach interfejsu w WAN>>Internet Access.

Detekcja Ping

Detekcja ping jest rekomendowana dla statycznego IP oraz klienta DHCP.

W trybie „Ping Detect” router testuje łączność do wskazanych adresów IP za pomocą ICMP(ping).

Według domyślnych ustawień router:
– wysyła żądania ICMP z TTL 255 (możesz ustawić wartość TTL z zakresu 1~255)
– wysyła żądania ICMP do docelowego adresu IP co sekundę (możesz ustawić wartość Ping Interval z zakresu 1~3600)
– uznaje interfejs WAN za aktywny jeśli otrzymuje odpowiedzi ICMP
– uznaje interfejs WAN za odłączony jeśli nie otrzyma odpowiedzi ICMP po 10 żądaniach (możesz ustawić wartość Ping Retry z zakresu 1~255)

Możesz wprowadzić maksymalnie dwa adresy IP np. adres IP serwera DNS dostawcy oraz adres IP serwera DNS Google, CloudFlare itp.
Interfejs WAN zostanie uznany za niedostępny jeśli żaden ze wskazanych IP nie odpowie.
Przy domyślnych ustawieniach awaria powinna zostać wykryta po 10 sekundach.

Detekcja ARP

Detekcja ARP nie jest rekomendowana, gdyż wykrywa tylko awarię do bramy przy braku otrzymywania pakietów na WAN.

„ARP Detect” to domyślna detekcja dla statycznego IP oraz klienta DHCP, w której router testuje łączność do bramy za pomocą ARP.

Jeśli interfejs WAN jest aktywny to router wysyła żądanie ARP co 30 sekund.
Jeśli router nie uzyska odpowiedzi ARP to interwał zostanie zmniejszony do 5 sekund. Jeśli nie ma odpowiedzi w ciągu 30 sekund oraz żaden pakiet WAN nie został odebrany przez interfejs WAN, system uzna interfejs WAN za rozłączony.
Interwał żądania ARP można zmienić w CLI za pomocą komendy „wan detect ?”.
W tym trybie interfejs WAN będzie uznawany za online, o ile brama nadal odpowiada na ARP lub interfejs WAN odbiera jakiekolwiek pakiety.
Przy domyślnych ustawieniach awaria powinna zostać wykryta po 30~60 sekundach przy braku pakietów na WAN.

W nowszych wersjach firmware dostępna jest opcja „Strict ARP Detect”, która w odróżnieniu od detekcji ARP analizuje tylko pakiety ARP od bramy.
Przy domyślnych ustawieniach awaria powinna zostać wykryta po 30~60 sekundach.
Detekcja Strict ARP wykrywa tylko awarię do bramy.

Detekcja PPP

„PPP Detect” to domyślna detekcja dla PPPoE oraz PPPoA, w której router testuje łączność do serwera PPP za pomocą PPP LCP Echo.

Według domyślnych ustawień router:
– wysyła żądania Echo do serwera PPP co 4 sekundy, gdy połączenie jest bezczynne (nie są przesyłane pakiety)
Interwał wysyłania żądań PPP LCP Echo można zmienić w CLI za pomocą komendy „internet -R”
– uznaje interfejs WAN za aktywny jeśli serwer PPP odpowiada na Echo
– uznaje połączenie PPP za rozłączone i wysyła LCP Terminate (zakończenie sesji) jeśli nie uzyska odpowiedzi na 3 kolejne żądania Echo
Przy domyślnych ustawieniach awaria powinna zostać wykryta po 24~28 sekundach.

Always On

Tryb Always On nie jest rekomendowany, gdyż nie zapewnia on detekcji.

Opcja dostępna dla statycznego IP oraz klienta DHCP.
Interfejs WAN uznawany jest za aktywny jeśli fizyczny port jest zlinkowany.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję