Dostęp do Internetu mobilnego przez zewnętrzny modem USB 3G/4G

Lista wspieranych modemów znajduje się w zakładce USB Application >> Modem Support List.
W tabeli podane są wspierane modemy wraz z informacją o trybach (PPP, DHCP).

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN3.

WAN3 odnosi się do USB1, a WAN4 do USB2.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a tryb aktywności to Always On.

Active Mode Always On oznacza utrzymywanie aktywnego połączenia – łącze podstawowe.
Active Mode Failover oznacza aktywację połączenia w przypadku awarii – łącze zapasowe.

Jeśli Vigor ma wykonywać automatyczny rozkład obciążenia (podczas aktywności przynajmniej dwóch łączy) zaznacz opcję LoadBalance.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode 3G/4G USB Modem (PPP mode) lub 3G/4G USB Modem (DHCP mode)
Kliknij przycisk Details Page.

Jeśli posiadany modem wspiera tryb DHCP to wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– wpisz kod PIN w polu SIM PIN code jeśli jest wymagany
– wybierz tryb sieci w Network Mode
– wpisz internet w polu APN Name


APN internet oferuje zazwyczaj prywatny IP, zatem ruch inicjowany z zewnątrz (z Internetu do modemu) nie jest przepuszczany przez dostawcę.
W przypadku chęci korzystania ze zdalnego zarządzania routerem, NAT, VPN itp. należy skontaktować się z operatorem w celu uruchomienia dodatkowych usług.
Otrzymywanie zmiennego lub stałego publicznego IP od dostawcy jest usługą płatną i wymaga użycia specjalnego APN:

– Orange:  vpn lub vpn.static.pl
– Plus: pro.plusgms.pl lub m2m.plusgsm.pl
– T-Mobile: data

Jeśli posiadany modem wspiera tryb PPP to wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– wpisz kod PIN w polu SIM PIN code jeśli jest wymagany
– wpisz APN:internet w polu Modem Initial String
– pozostaw domyślną wartość ATDT*99# w polu Modem Dial String

APN internet oferuje zazwyczaj prywatny IP, zatem ruch inicjowany z zewnątrz (z Internetu do modemu) nie jest przepuszczany przez dostawcę.
W przypadku chęci korzystania ze zdalnego zarządzania routerem, NAT, VPN itp. należy skontaktować się z operatorem w celu uruchomienia dodatkowych usług.
Otrzymywanie zmiennego lub stałego publicznego IP od dostawcy jest usługą płatną i wymaga użycia specjalnego APN:

– Orange:  vpn lub vpn.static.pl
– Plus: pro.plusgms.pl lub
m2m.plusgsm.pl
– T-Mobile: data

Dla usługi CDMA Orange:
– Modem Dial String ATDT#777
– PPP Username cdma@orange
– PPP Password orange

Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.
Po prawidłowej konfiguracji WAN 3 Status jest na zielono.