Dostęp do Internetu w trybie klienta DHCP (telewizja kablowa)

Zapoznaj się z przykładami:
Rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu
Jak uzyskać wyższą wydajność routera w dostępie do Internetu (Hardware Acceleration)

Główne założenia przykładu:
– publiczny adres IP z podsieci: 1.1.1.X /24
– wymagany MAC: 00-11-22-33-44-55

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a typ fizyczny to autonegocjacja.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.

Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • zaznacz Obtain an IP address automatically, aby router uzyskiwał adres IP automatycznie
  • zaznacz Specify a MAC address i wpisz wymagany adres MAC


Domyślna wartość MTU wynosi 1500.
Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU

Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.
Po prawidłowej konfiguracji WAN 1 Status jest na zielono.

W przypadku problemów z łącznością zapoznaj się z przykładem Dlaczego nie działa komunikacja z urządzeniami u tego samego dostawcy Internetu telewizji kablowej