Jak uzyskać wyższą wydajność routera w dostępie do Internetu (Hardware Acceleration)

Domyślnie wszystkie sesje obsługiwane są przez procesor, zatem wydajność NAT uzależniona jest od możliwości obliczeniowych procesora.

Istnieje możliwość włączenia Hardware Acceleration, dzięki czemu możesz uzyskać wyższe prędkości w dostępie od Internetu.

Przykład: wydajność NAT Vigor2925 realizowana przez procesor wynosi około 500 Mbps, natomiast realizowana przez Hardware Acceleration ponad 900 Mbps.

Przejdź do zakładki Hardware Acceleration.
Wybierz tryb Auto.

W celu sprawdzenia czy Hardware Acceleration działa użyj polecenia ‘ppa -v’.
Wartości PPA LAN entries oraz PPA WAN entries różne od 0 oznaczają , że ruch jest akcelerowany.
DrayTek> ppa -v
% PPA mode is Auto
%PPA two way enable
%PPA LAN entries 10
%PPA WAN entries 10

Dodatkowo możesz sprawdzić, które sesje są poddawane akceleracji:
– komenda ‘ppa -d 3’ dla sprawdzenia sesji LAN (ruch upload)
– komenda ‘ppa -d 4’ dla sprawdzenia sesji WAN (ruch download)

Hardware Acceleration jest stosowane dla WAN(Ethernet).
Seria Vigor 2760/2860 wspiera Hardware Acceleration w wersji firmware VECTOR.
Hardware Acceleration koliduje z niektórymi funkcjami: WAN Budget, Bandwidth Limit, QoS, Data Flow Monitor, Traffic Graph
Wydaj polecenie ‚ppa -b 1’, aby włączyć dwukierunkowość


Wykorzystanie CPU

Przyspieszenie sprzętowe ma wpływ na zużycie CPU, które możesz sprawdzić w Dashboard.

Wyłączone Hardware Acceleration: CPU Usage 88% przy pobieraniu danych z prędkością około 500Mbps
Włączone Hardware Acceleration: CPU Usage 3% przy pobieraniu danych z prędkością ponad 900Mbps (sesje poddawane akceleracji)