Dostęp do Internetu w trybie PPPoE (Fiber Orange)

Zapoznaj się z przykładami:
Rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu
Jak uzyskać wyższą wydajność routera w dostępie do Internetu (Hardware Acceleration)

Usługa Internetu Orange Fiber wymaga 802.1Q VLAN ID 35.

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a typ fizyczny to autonegocjacja.
Włącz VLAN tag insertion.
Wpisz wartość tagu 35 w polu Tag value oraz wartość priorytetu 0 w polu Priority.
Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode PPPoE
Kliknij przycisk Details Page.


Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
nie wypełniaj opcjonalnego pola Service Name, gdyż w przypadku braku zgodności z ustawieniami dostawcy router Vigor możne nie uzyskać połączenia z Internetem.
Username – wpisz nazwę użytkownika usługi Neostrada
Do oryginalnego loginu np. xxx@neostrada.pl nie dodawaj sufiksu /ipv6
Password– wpisz nazwę użytkownika usługi Neostrada
MTU – wpisz wartość 1492
Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU
PPP Authentication– wybierz uwierzytelnianie PAP or CHAP oznaczające wsparcie PAP, CHAP, MS-CHAPv1, MS-CHAPv2

Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.

Po prawidłowym uwierzytelnieniu WAN Status jest na zielono.

Błąd Error [Username or password error] w statusie WAN świadczy o nieprawidłowym uwierzytelnianiu (np. nieprawidłowy login lub hasło).
Wiadomość Message [PPPoE : No response from server side] w statusie WAN świadczy o braku komunikacji z serwerem PPP dostawcy (np. nieprawidłowy VLAN ID, zbyt duża liczba nieudanych prób uwierzytelniania).