Dostęp do Internetu w trybie PPPoE

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a typ fizyczny to autonegocjacja.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode PPPoE
Kliknij przycisk Details Page.


Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • Username – wpisz nazwę użytkownika usługi
  • Password – wpisz hasło użytkownika usługi
  • PPP Authentication– wybierz uwierzytelnianie PAP or CHAP oznaczające wsparcie PAP, CHAP, MS-CHAPv1, MS-CHAPv2

Nie wypełniaj opcjonalnego pola Service Name, gdyż w przypadku braku zgodności z ustawieniami dostawcy router Vigor nie uzyska połączenia z Internetem.

Domyślna wartość MTU wynosi 1500. W przypadku PPPoE zazwyczaj spotyka się MTU 1492 (czasami 1480).
Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU