Dostęp do Internetu w trybie PPPoE

Zapoznaj się z przykładami:
Rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu
Jak uzyskać wyższą wydajność routera w dostępie do Internetu (Hardware Acceleration)

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a typ fizyczny to autonegocjacja.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode PPPoE
Kliknij przycisk Details Page.


Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • Username – wpisz nazwę użytkownika usługi
  • Password – wpisz hasło użytkownika usługi
  • PPP Authentication– wybierz uwierzytelnianie PAP or CHAP oznaczające wsparcie PAP, CHAP, MS-CHAPv1, MS-CHAPv2

Nie wypełniaj opcjonalnego pola Service Name, gdyż w przypadku braku zgodności z ustawieniami dostawcy router Vigor nie uzyska połączenia z Internetem.

W przypadku PPPoE zazwyczaj spotyka się MTU 1492 (czasami 1480).
Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU

Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.
Po prawidłowym uwierzytelnieniu WAN Status jest na zielono.
Błąd Error [Username or password error] w statusie WAN świadczy o nieprawidłowym uwierzytelnianiu (np. nieprawidłowy login lub hasło).
Wiadomość Message [PPPoE : No response from server side] w statusie WAN świadczy o braku komunikacji z serwerem PPP dostawcy.