Dynamiczny DNS (DrayDDNS)

Jeśli dostawca Internetu oferuje zmienny publiczny adres IP to możesz skorzystać z opcji dynamicznego DNS, aby mieć dostęp do routera pod adresem domenowym.
Adres domenowy jest również przydatny jeśli router otrzymuje stały publiczny adres IP, ale wolisz posługiwać się przyjazną nazwą domenową.
Ponadto zaleca się używanie adresu domenowego w przypadku korzystania z certyfikatów X.509 – zapoznaj się z przykładem Certyfikat routera w oparciu o Let’s Encrypt.
Usługa dynamicznego DNS oferowana przez DrayTek jest bezpłatna – wymaga jedynie corocznego odnowienia przez portal MyVigor.
Utwórz domenę DrayDDNS:
Metoda I: Kreator aktywacji usług
Zapoznaj się z przykładem Aktywacja licencji testowej DrayDDNS przez Kreator Aktywacji Usług.
Metoda II: portal MyVigor
Zapoznaj się z przykładem Aktywacja licencji DrayDDNS przez portal MyVigor.

Przejdź do zakładki Applications >> Dynamic DNS.
Zaznacz Enable Dynamic DNS Setup.

Po kliknięciu na indeks 1:

  • zaznacz Enable Dynamic DNS Account
  • wybierz dostawcę usługi DrayDDNS (Global)
  • wybierz interfejs WAN, którego IP będzie powiązany z domeną

Wróć do zakładki Applications >> Dynamic DNS.
Kliknij przycisk View Log, aby sprawdzić czy  domena DrayDDNS jest prawidłowo aktualizowana.

Jeśli router Vigor nie posiada publicznego IP bezpośrednio na WAN to w opcji określającej IP wybierz Internet IP, aby Vigor zaktualizował adres domenowy właściwym publicznym adresem IP.
W takiej sytuacji dostęp do routera z Internetu będzie możliwy tylko jeśli na urządzeniu brzegowym zostaną przekierowane odpowiednie porty.