[APM] Konfiguracja VigorAP przez profil WLAN

 • Tryb pracy VigorAP: AP
 • SSID1 2.4GHz oraz 5GHz:
  – dostęp firmowy/prywatny
  – nazwa sieci „DrayTek”
  – WPA2/PSK z AES
  – brak VLAN Tag
  – adresacja IP 192.168.1.X /24
 • SSID2 2.4GHz oraz 5GHz:
  – dostęp gościnny
  – nazwa sieci „DrayTek_Guest”
  – WPA2/PSK z AES
  – VLAN tag 255
  – adresacja IP 192.168.255.X /24

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Zaznacz Enable i wskaż odpowiednie relacje VLAN.
W przykładzie:
– porty LAN P1~P2 przynależą do podsieci LAN1 bez VLAN Tag
– porty LAN P3~P4 (podłączenie Access Pointów) przynależą do podsieci LAN1 bez VLAN Tag oraz do podsieci LAN2 z VLAN Tag 255
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page, aby zmienić adresację podsieci LAN.
Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do możliwości zarządzania routerem z sieci gościnnej to zapoznaj się z przykładem Jak wyłączyć zarządzanie routerem z sieci lokalnej

Jeśli interesuje Ciebie jak wygląda bezpośrednia konfiguracja VigorAP to zapoznaj się z przykładem [VigorAP] Dostęp bezprzewodowy dla gości z użyciem VLAN

Przejdź do zakładki Central Management >> AP >> WLAN Profile.
Utworz profil WLAN, który będzie zawierał niezbędne ustawienia.
Kliknij indeks 1, aby edytować domyślny profil lub indeks 2~5, aby stworzyć nowy profil.

Na pierwszej stronie profilu WLAN:
– wpisz nowe hasło do zarządzania VigorAP (domyślne admin)
– sprawdź/zmodyfikuj ustawienia ogólne 2.4GHz (np. zaznacz Enable, aby pasmo było włączone; wybierz tryb pracy AP, wybierz kanał)
Zwróć uwagę na:
-2.4G Mode: urządzenia WiFi 4/5 wymagają trybu Mixed(11b+11g+11n) natomiast urządzenia z WiFi 6 wymagają trybu Mixed(11b+11g+11n+11ax)
-WMM: większość urządzeń wymaga włączenia tej opcji, aby uzyskiwać wyższe  prędkości
– jeśli posiadane Access Pointy są dwuzakresowe to sprawdź/zmodyfikuj również ustawienia ogólne 5GHz
Zwróć uwagę na:
-5G Mode: urządzenia WiFi 5 wymagają trybu Mixed(11a+11n+11ac) natomiast urządzenia WiFi 6 wymagają trybu Mixed(11a+11n+11ac+11ax)
-Channel Width: większość urządzeń WiFi 5/6 wspiera szerokość kanału Auto 20/40/80 MHz, ale np. VigorAP 1060C wspiera również 160 MHz
– jeśli posiadane Access Pointy wspierają dwa pasma 5GHz to sprawdź/zmodyfikuj również ustawienia ogólne SSID 5GHz-2
– kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnych ustawień

Na drugiej stronie profilu WLAN:
– sprawdź/zmodyfikuj ustawienia SSID 2.4GHz
Zalecanym trybem zabezpieczeń jest WPA2 z AES.
– kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnych ustawień

Na trzeciej stronie profilu WLAN:
– jeśli posiadane Access Pointy są dwuzakresowe to sprawdź/zmodyfikuj ustawienia SSID 5GHz
Zalecanym trybem zabezpieczeń jest WPA2 z AES.
– kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnych ustawień

Na czwartej stronie profilu WLAN:
– jeśli posiadane Access Pointy wspierają dwa pasma 5GHz (np. VigorAP1000C) to sprawdź/zmodyfikuj ustawienia SSID 5GHz-2
– kliknij przycisk Finish, aby zapisać ustawienia profilu

Przejdź ponownie do zakładki Central Management >> AP >> WLAN Profile.
Kliknij ikonę AP.
W nowym oknie wybierz VigorAP i kliknij przycisk OK, aby wysłać ustawienia zawarte w profilu WLAN.
Po kilkudziesięciu sekundach przejdź do zakładki w Central Management >> AP >> Status w routerze Vigor.
Kliknij przycisk Refresh, aby odświeżyć status.