Jak utworzyć konto dodatkowego administratora

Przejdź do zakładki System Maintenance >> Administrator Password.

W ustawieniach Administrator Local User:
– włącz opcję Enable Local User
– wpisz nazwę konta administratora w polu User Name
– wybierz tryb uwierzytelniania (jeśli wybierzesz User Name and Password only to wpisz hasło administratora w polach Password oraz Confirm Password).
– kliknij Add, aby dodać konto dodatkowego administratora