Czy router Vigor musi posiadać stały publiczny IP do VPN ?

Router Vigor nie musi posiadać publicznego IP, aby utworzyć tunel VPN.

Jeśli router pełniący rolę serwera VPN posiada zmienny publiczny IP to skorzystaj z dynamicznego DNS, aby nazwa domenowa odnosiła się do zmiennego adresu IP.
Po zmianie IP musi minąć kilkadziesiąt sekund do ponownego ustanowienia tunelu.
Jeśli router pełniący rolę serwera VPN znajduje się za NAT to przekieruj odpowiednie porty VPN na urządzeniu brzegowym lub skorzystaj z VPN Matcher.

Urządzenie pełniące rolę klienta VPN może posiadać stały publiczny IP, zmienny publiczny IP, bądź znajdować się za NAT.