Kierowanie ruchu przez VPN Host-LAN (użytkownik zdalny)

Spis treści:
1. Dzielone tunelowanie
2. Trasa statyczna przez VPN
3. Cały ruchu przez VPN

Przykład wykorzystuje DrayTek Smart VPN Client.

Adresacja po ustanowieniu połączenia VPN:

1. Dzielone tunelowanie

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest tylko ruch do sieci zdalnej.
Pozostały ruch do Internetu jest kierowany przez interfejs fizyczny.

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client:
– nie włączaj opcji „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”
– nie dodawaj routingu w opcji „Więcej”

Według tabeli routingu na komputerze:
– trasa domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 192.168.2.10
– sieć 192.168.1.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10
Trasa do sieci zdalnej (w przykładzie 192.168.1.0/255.255.255.0) jest dodawana automatycznie przez Windows na podstawie uzyskanego adresu IP przez klienta VPN (w przykładzie 192.168.1.10).

2. Trasa statyczna przez VPN

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest tylko ruch do sieci zdalnej oraz ruch do sieci trasy statycznej .
Pozostały ruch do Internetu jest kierowany przez interfejs fizyczny.

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client:
– nie włączaj opcji „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”
– dodaj routing w opcji „Więcej”.


Według tabeli routingu na komputerze:
– trasa domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 192.168.2.10
– sieć 192.168.1.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10
– sieć 192.168.10.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10

3. Cały ruchu przez VPN

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest cały ruch (również do Internetu).

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client włącz opcję „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”

Według tabeli routingu na komputerze:
– trasa domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 192.168.2.10 ma gorszą metrykę 4506
– trasa domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10 ma lepszą metrykę 26