Kierowanie ruchu przez VPN Host-LAN (użytkownik zdalny)

Przykład wykorzystuje DrayTek Smart VPN Client.

Adresacja po ustanowieniu połączenia VPN:

1. Dzielone tunelowanie

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest tylko ruch do sieci zdalnej.
Pozostały ruch do Internetu jest kierowany przez interfejs fizyczny.

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client:
– nie włączaj opcji „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”
– nie dodawaj routingu w opcji „Więcej”

Według tabeli routingu na komputerze:
– brama domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 2.2.2.2
– sieć 192.168.1.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10

2. Trasa statyczna przez VPN

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest tylko ruch do sieci zdalnej oraz ruch do sieci trasy statycznej .
Pozostały ruch do Internetu jest kierowany przez interfejs fizyczny.

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client:
– nie włączaj opcji „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”
– dodaj routing w opcji „Więcej”.


Według tabeli routingu na komputerze:
– brama domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 2.2.2.2
– sieć 192.168.1.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10
– sieć 192.168.10.0/255.255.255.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10

3. Skierowanie całego ruchu przez VPN

Przez interfejs wirtualny VPN kierowany jest cały ruch (również do Internetu).

W opcjach zaawansowanych profilu Smart VPN Client włącz opcję „użyj domyślnej bramy w sieci zdalnej”

Według tabeli routingu na komputerze:
– brama domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs fizyczny 2.2.2.2 ma gorszą metrykę 4506
– brama domyślna 0.0.0.0/0.0.0.0 przez interfejs wirtualny 192.168.1.10 ma lepszą metrykę 26