Dostęp do Internetu w trybie statyczny IP (DSL Orange)

Zapoznaj się z przykładami:
Rozwiązywanie problemów z dostępem do Internetu
Jak uzyskać wyższą wydajność routera w dostępie do Internetu (Hardware Acceleration)

Przykładowa adresacja 1.1.1.0 /29, gdzie:
– 1.1.1.0 – adres sieci
– 1.1.1.1 – adres urządzenia dostawcy (brama dla routera Vigor)
– 1.1.1.2~6 – pięć adresów użytkowych
– 1.1.1.7 – adres rozgłoszeniowy (broadcast)
– /29 – maska podsieci 255.255.255.248

Serwery DNS:
– 194.204.159.1
– 194.204.152.34

Przejdź do zakładki WAN >> General Setup.
Kliknij indeks WAN1.

Upewnij się, że interfejs WAN jest włączony a typ fizyczny to autonegocjacja

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP, a następnie kliknij przycisk Details Page.

Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– zaznacz Specify an IP address oraz wpisz otrzymaną adresację od dostawcy
– wpisz adresy serwerów DNS w polach Primary IP Address oraz Secondary IP Address
– zmień detekcję połączenia WAN z domyślnej ARP na Ping (np. ping do DNS dostawcy oraz DNS google)
Zapoznaj się z przykładem Detekcja połączenia WAN

Domyślna wartość MTU wynosi 1500.
W przypadku Orange MTU wynosi zazwyczaj 1492~1500.
Po ustanowieniu połączenia z Internetem wyznacz wartość MTU.
Zapoznaj się z przykładem Jak wyznaczyć wartość MTU

Dodatkowe IP można wykorzystać w mechanizmach NAT (przekierowania portów, otwarte porty lub DMZ).
Kliknij przycisk WAN IP Alias, aby przypisać aliasy IP.
W nowym oknie:
– wpisz dodatkowe adresy
nie zaznaczaj opcji Join NAT IP Pool dla dodatkowych IP, gdyż może powodować ona problemy z połączeniami SSL/TLS (zmieniający się publiczny adres IP klienta)
Przejdź do zakładki Online Status >> Physical Connection.
Po prawidłowej konfiguracji WAN 1 Status jest na zielono.