Jak wykorzystać dodatkowe publiczne IP od ISP

Jeśli od dostawcy Internetu otrzymujesz tylko jeden adres IP to dzięki niemu uzyskasz dostęp do Internetu oraz możesz wykorzystać go m.in. do przekierowania portów.

Jeśli od dostawcy Internetu otrzymujesz pulę adresów IP (jedna podsieć lub dwie podsieci) to pojawiają się dodatkowe możliwości konfiguracji routera Vigor.

Jeśli maska /30(255.255.255.252) lub /31(255.255.255.254) to dostępny jest tylko 1 adres użytkowy.

Jeśli maska /29(255.255.255.248) to dostępnych jest 5 adresów użytkowych.
Wariant 1: Dodatkowe adresy jako WAN IP Alias – wykorzystanie w mechanizmach NAT
Zapoznaj się z przykładem Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów NAT.
Wariant 2: Przeniesienie adresacji do sieci lokalnej – wykorzystanie do celów routingu (ARP proxy)
Zapoznaj się z przykładem Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów Routingu (ARP Proxy).