Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów NAT

Przykładowa adresacja: 1.1.1.0 /29, gdzie:
– 1.1.1.0 – adres sieci
– 1.1.1.1 – adres urządzenia dostawcy (brama dla routera Vigor)
– 1.1.1.2~6 – pięć adresów użytkowych
– 1.1.1.7 – adres rozgłoszeniowy (broadcast)
– /29 – maska podsieci 255.255.255.248.

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.

Wybierz/wypełnij następujące pola:

  • zaznacz Enable
  • zaznacz Specify an IP address oraz wpisz otrzymaną adresację od dostawcy
  • kliknij przycisk WAN IP Alias, aby przypisać aliasy IP.
    W nowym oknie wpisz dodatkowe adresy
    nie zaznaczaj opcji Join NAT IP Pool dla dodatkowych IP, gdyż może powodować ona problemy z połączeniami SSL/TLS (zmieniający się publiczny adres IP klienta)

Dodatkowe IP można wykorzystać w mechanizmach NAT.