Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów NAT

Spis treści:
Jedna publiczna podsieć
Dwie publiczne podsieci

Podsieć LAN do celów NAT:
– umożliwia komunikacje z wykorzystaniem prywatnych adresów IP, w połączeniu z mechanizmem NAT
– wiele hostów zaadresowanych prywatnie może komunikować się z maszynami w sieci publicznej, wykorzystując adresy IP uzyskane od ISP
Podsieć LAN do celów routingu:
– przeznaczona do realizacji klasycznego routingu IP (brak translacji adresów)
– można przypisać wybranym maszynom w LAN publiczne adresy IP dostarczone przez operatora

Jedna publiczna podsieć

Główne założenia:
– ISP przydzielił adresację 1.1.1.0 /29

/29 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.248 .

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– zaznacz Specify an IP address oraz wpisz adresację podsieci
– kliknij przycisk WAN IP Alias i utwórz aliasy IP
nie zaznaczaj opcji Join NAT IP Pool dla dodatkowych IP, gdyż może powodować ona problemy z połączeniami SSL/TLS (zmieniający się publiczny adres IP klienta)

Dodatkowe adresy zdefiniowane w WAN IP Alias możesz wykorzystać w mechanizmach NAT.
Zapoznaj się z przykładami:
NAT (m.in. przekierowania portów, hosty DMZ)
Polityka Tras (m.in. kierowanie ruchu do Internetu przez wybrany dodatkowy WAN IP)

Dwie publiczne podsieci

Główne założenia:
– ISP przydzielił adresację podstawową 1.1.1.0 /30 oraz dodatkową 11.11.11.0 /29

/30 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.252 .
/29 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.248 .

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– zaznacz Specify an IP address oraz wpisz adresację podsieci
– kliknij przycisk WAN IP Alias i utwórz aliasy IP z dodatkowej podsieci
nie zaznaczaj opcji Join NAT IP Pool dla dodatkowych IP, gdyż może powodować ona problemy z połączeniami SSL/TLS (zmieniający się publiczny adres IP klienta)

Dodatkowe adresy zdefiniowane w WAN IP Alias możesz wykorzystać w mechanizmach NAT.
Zapoznaj się z przykładami:
NAT (m.in. przekierowania portów, hosty DMZ)
Polityka Tras (m.in. kierowanie ruchu do Internetu przez wybrany dodatkowy WAN IP)