Publiczna podsieć od ISP – wykorzystanie do celów routingu

Spis treści:
Jedna publiczna podsieć
Dwie publiczne podsieci

Podsieć LAN do celów NAT:
– umożliwia komunikacje z wykorzystaniem prywatnych adresów IP, w połączeniu z mechanizmem NAT
– wiele hostów zaadresowanych prywatnie może komunikować się z maszynami w sieci publicznej, wykorzystując adresy IP uzyskane od ISP
Podsieć LAN do celów routingu:
– przeznaczona do realizacji klasycznego routingu IP (brak translacji adresów)
– można przypisać wybranym maszynom w LAN publiczne adresy IP dostarczone przez operatora

Jedna publiczna podsieć

Główne założenia:
– ISP przydzielił adresację 1.1.1.0 /29

/29 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.248 .

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– zaznacz Specify an IP address oraz wpisz adresację podsieci
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page dla IP Routed Subnet, która jest podsiecią przeznaczoną do celów routingu.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– wpisz adresację jak dla WAN
Urządzenia w sieci lokalnej muszą mieć skonfigurowaną bramę domyślną na Vigor czyli w omawianym przypadku 1.1.1.2.

Dwie publiczne podsieci

Główne założenia:
– ISP przydzielił adresację podstawową 1.1.1.0 /30 oraz dodatkową 11.11.11.0 /29

/30 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.252 .
/29 to skrócony zapis maski podsieci 255.255.255.248 .

Przejdź do zakładki WAN >> Internet Access.
Wybierz Access Mode Static or Dynamic IP.
Kliknij przycisk Details Page.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– zaznacz Specify an IP address oraz wpisz adresację podstawowej podsieci
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Kliknij przycisk Details Page dla IP Routed Subnet, która jest podsiecią przeznaczoną do celów routingu.
Wybierz/wypełnij następujące pola:
– zaznacz Enable
– wpisz adresację dodatkowej podsieci
Urządzenia w sieci lokalnej muszą mieć skonfigurowaną bramę domyślną na Vigor czyli w omawianym przypadku 11.11.11.1.