[VigorAP] Tryb AP z VLAN

Główne założenia przykładu:
– Tryb pracy VigorAP: AP
– SSID1 2.4GHz oraz 5GHz: WPA2/PSK z AES, brak VLAN tag, adresacja IP 192.168.1.X /24
– SSID2 2.4GHz oraz 5GHz: WPA2/PSK z AES, VLAN tag 2, adresacja IP 192.168.2.X /24
– SSID3 2.4GHz oraz 5GHz: WPA2/PSK z AES, VLAN tag 3, adresacja IP 192.168.3.X /24
– SSID4 2.4GHz oraz 5GHz: WPA2/PSK z AES, VLAN tag 4, adresacja IP 192.168.4.X /24

Jeśli pomiędzy access pointem a routerem znajduje się switch zarządzalny to musisz na nim skonfigurować dodatkowe VLANy wraz z tagowaniem na odpowiednich portach.

1. Konfiguracja Routera

Przejdź do zakładki LAN >> VLAN.
Skonfiguruj VLANy.
W omawianym przykładzie port LAN P4 służy do podłączenia Access Pointa bezpośrednio lub pośrednio przez switch.
Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Skonfiguruj podsieci LAN.

2. Konfiguracja Switcha

Pomiń ten punkt jeśli Vigor AP jest podłączony bezpośrednio do routera lub przez switch niezarządzalny.

Poniżej przykładowa konfiguracja switcha zarządzalnego Vigor.
Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> Create VLAN .

Utwórz VLANy.
Przejdź do zakładki Switch LAN >> VLAN Management >> Interface Settings.
W przykładzie porty P25~28 służą do podłączenia switcha z routerem oraz access pointami.

3. Konfiguracja Access Point’a

Jak zalogować się do access pointa przez przeglądarkę ?

Przejdź do zakładki Operation mode.
Wybierz tryb AP.
Starszy WebUI:
Nowszy WebUI:
Przejdź do zakładki Wireless LAN(2.4GHz) >> General setup.
Wpisz nazwę SSID1 i pozostaw VLAN ID 0 (nietagowane).
Włącz SSID2, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 2 (tagowane).
Włącz SSID3, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 3 (tagowane).
Włącz SSID4, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 4 (tagowane).
Przejdź do zakładki Wireless LAN(2.4GHz) >> Security.
Dla SSID1, SSID2, SSID3 oraz SSID4 wybierz tryb WPA2/PSK z AES i wpisz klucz.

Przejdź do zakładki Wireless LAN(5GHz) >> General setup.
Wpisz nazwę SSID1 i pozostaw VLAN ID 0 (nietagowane).
Włącz SSID2, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 2 (tagowane).
Włącz SSID3, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 3 (tagowane).
Włącz SSID4, wpisz jego nazwę oraz wartość VLAN ID 4 (tagowane).
Nazwa sieci SSID 5GHz może być taka sama jak SSID 2.4GHz.

Przejdź do zakładki Wireless LAN(5GHz) >> Security.
Dla SSID1, SSID2, SSID3 oraz SSID4 wybierz tryb WPA2/PSK z AES i wpisz klucz.