Jak zablokować Facebook

Spis treści:
Obiekty
Filtr URL
Filtr DNS
Kontrola Aplikacji
Ustawienia Firewall

Routery Vigor posiadają wiele mechanizmów Firewall, które zastosowane jednocześnie zapewniają wysoką skuteczność filtrowania.
W przypadku blokowania Facebook:
– pierwszym zabezpieczeniem jest Filtr DNS, który ma za zadanie uniemożliwić prawidłowe rozwiązanie nazwy domenowej
– kolejną barierą jest Kontrola Aplikacji, która na podstawie sygnatur ma zablokować dostęp do wybranej aplikacji
– ostatnim elementem jest Filtr URL, który ma zastosowanie do HTTP oraz HTTPS

Obiekty

Przejdź do zakładki Object Setting >> IP Object.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil urządzenia, które będzie filtrowane.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
Jako typ adresu wybierz Single Address, aby profil dotyczył pojedynczego IP.
W polu Start IP Address wpisz adres IP urządzenia.

Przejdź do zakładki Object Setting >> Keyword Object.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
W polu Contents wpisz zawartość facebook.com oraz po znaku spacji fb.com
facebook.com jest traktowane jak słowo kluczowe czyli ma zastosowanie do m.in. www.facebook.com, pl-pl.facebook.com

Filtr URL

Przejdź do zakładki CSM >> URL Content Filter.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
Wybierz priorytet URL Access Control First, aby ten profil filtru URL w pierwszej kolejności sprawdzał dostęp na podstawie słów kluczowych.
Zaznacz Enable URL Access Control.
Wybierz akcję Block, aby ten profil  filtru URL blokował wskazane słowa kluczowe.
Kliknij przycisk Edit i w nowym oknie wybierz profile słów kluczowych.
Jeśli chcesz dodać więcej słów kluczowych to przejdź do zakładki Object Setting >> Keyword Group i stwórz grupę obiektów słów kluczowych.
Zapoznaj się z przykładem Filtr URL – blokowanie stron na podstawie słów kluczowych

Filtr DNS

Przejdź do zakładki CSM >> DNS Filter.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
Wybierz stworzony wcześniej profil URL.
Zapoznaj się z przykładem Jak skonfigurować DNSy, aby filtr DNS działał prawidłowo

Kontrola Aplikacji

Przejdź do zakładki CSM >> APP Enforcement Profile.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby utworzyć profil.
Wpisz dowolną nazwę profilu.
Kliknij przycisk Select All, aby zaznaczyć wszystkie aplikacje z danej grupy, które będą blokowane.

Zapoznaj się z przykładem Kontrola aplikacji

Ustawienia Firewall

Przejdź do zakładki Firewall >> General Setup.
Upewnij się, że filtr danych jest włączony i rozpocznie on pracę od zestawu startowego 2, który zostanie wykorzystany do blokowania Facebook.

Zapoznaj się z przykładem Kiedy używać domyślnej reguły Firewall

Przejdź do zakładki Firewall >> Filter Setup.
Kliknij indeks 2, aby przejść do ustawień domyślnego zestawu filtru danych.
Wpisz dowolną nazwę zestawu.
Kliknij indeks 2, aby utworzyć regułę filtrującą ruch.

Zestaw 2 Reguła 2
Zaznacz Enable.
Wpisz dowolną nazwę reguły.
Jako kierunek wybierz LAN/DMZ/RT/VPN->WAN, aby reguła dotyczyła ruchu do Internetu.
W polu Source IP:
– pozostaw Any jeśli chcesz, aby reguła dotyczyła wszystkich urządzeń
– kliknij przycisk Edit, aby w nowym oknie wskazać źródłowy adres IP urządzenia, które będzie filtrowane
Wybierz akcję Pass Immediately, aby Vigor przepuszczał ruch z możliwością zastosowania filtru URL, filtru DNS oraz kontroli aplikacji.

Na komputerze z systemem Windows użyj polecenia ipconfig /flushdns, aby wyczyścić cache DNS.

Jeśli chcesz zmodyfikować treść wiadomości o zablokowaniu strony to zapoznaj się z przykładem Wiadomość administracyjna w przeglądarce
Jeśli chcesz wyłączyć filtr URL na niektórych urządzeniach to zapoznaj się z przykładem Jak przepuszczać urządzenie do Internetu bez filtrowania