Single Arm VPN (WAN)

Zapoznaj się z przykładem Rozwiązywanie problemów z VPN.

Spis treści:
1. Konfiguracja urządzenia brzegowego
2. Konfiguracja serwera VPN
3. Konfiguracja klienta VPN
4. Status połączenia

Główne założenia przykładu:
– jako „single arm” wykorzystywany interfejs WAN (LANy są nieużywane)
– typ tunelu: LAN-LAN (site-site) z routingiem pomiędzy podsieciami
– protokół VPN: IPsec IKEv1 (tryb główny)
– szyfrowanie: AES
– adres WAN urządzenia brzegowego: stały (1.1.1.1)
– adres WAN serwera VPN: stały (192.168.1.2)
– adres WAN klienta VPN: stały (IP – 2.2.2.2)
– różne adresacje sieci lokalnych: serwer VPN WAN 192.168.1.2 /24, klient VPN LAN 192.168.2.1 /24

1. Konfiguracja urządzenia brzegowego

Na urządzeniu brzegowym przekieruj porty VPN na router Vigor (192.168.1.2).
Zapoznaj się z przykładem Przekierowanie VPN do serwera w sieci lokalnej

Na urządzeniu brzegowym dodaj trasę statyczną 192.168.2.0/24 przez router Vigor (192.168.1.2).
Zapoznaj się z przykładem Trasa statyczna przez LAN

2. Konfiguracja serwera VPN

Przejdź do zakładki LAN >> General Setup.
Zmień adresację podsieci LAN1, aby nie była taka sama jak adresacja WAN.

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Sprawdź czy jest włączona obsługa protokołu IPsec.

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN-LAN.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć profil VPN.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Common Settings:
– Wpisz dowolną nazwę profilu.
– Zaznacz Enable this profile.
– Wybierz kierunek połączenia Dial-in, aby profil służył do odbierania połączenia
– W polu Idle Timeout wpisz 0 jeśli Vigor ma pozostawić połączenie pomimo braku ruchu.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Dial-in:
– Jako akceptowany protokół zaznacz IPsec Tunnel.
– Zaznacz opcję Specify Remote VPN Gateway i wpisz publiczny adres IP klienta VPN. W omawianym przykładzie IP 2.2.2.2.
– Zaznacz klucz IKE Pre-Shared Key, kliknij przycisk IKE Pre-Shared Key – pojawi się okienko w którym wpisz odpowiedni klucz. W omawianym przykładzie klucz ‘test’.
– Zaznacz odpowiedni poziom zabezpieczeń IPsec w IPsec Security Method. W przykładzie użyto AES.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji TCP/IP Network Settings:
– Wpisz adresację sieci zdalnej w polu Remote Network IP (w przykładzie 192.168.2.0) oraz jej maskę w polu Remote Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– Wpisz adresację sieci lokalnej w polu Local Network IP (w przykładzie 192.168.1.0) oraz jej maskę w polu Local Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– Wybierz tryb Route, aby wykonywać routing do podsieci zdalnej.

Przejdź do zakładki Routing >> LoadBalance/Route Policy.

Reguła kierująca ruch do podsieci 192.168.0/24 przez WAN w trybie routingu.
Reguła kierujące ruch z podsieci 192.168.1.0/24 do 192.168.2.0 przez VPN1 w trybie routingu.

3. Konfiguracja klienta VPN

Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Remote Access Control.
Sprawdź czy jest włączona obsługa protokołu IPsec.
Przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> LAN-LAN.
Kliknij dowolny indeks np. 1, aby stworzyć profil VPN.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Common Settings:
– Wpisz dowolną nazwę profilu.
– Zaznacz Enable this profile.
– Wybierz WAN1 First, aby WAN1 był preferowanym interfejsem WAN do zestawiania VPN.
– Wybierz kierunek połączenia Dial-out, aby profil służył do inicjowania połączenia
– Zaznacz opcję Always on (Idle Timeout zmieni się na -1), aby połączenie było aktywne cały czas.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji Dial-out:
– Jako  protokół zaznacz IPsec Tunnel.
– W polu Server IP/Host Name for VPN wpisz adres IP routera (w przykładzie 1.1.1.1), do którego zestawiasz tunel VPN.
– Zaznacz klucz IKE Pre-Shared Key, kliknij przycisk IKE Pre-Shared Key – pojawi się okienko w którym wpisz odpowiedni klucz. W omawianym przykładzie klucz ‘test’.
– Zaznacz odpowiedni poziom zabezpieczeń IPSec w IPsec Security Method. W przykładzie użyto AES.
– Jeśli chcesz skonfigurować zaawansowane ustawienia IKE (szyfrowanie, integralność grupę Diffiego-Hellmana, czas życia kluczy, PFS) to kliknij przycisk Advanced.
Wybierz/wypełnij następujące pola w sekcji TCP/IP Network Settings:
– Wpisz adresację sieci zdalnej w polu Remote Network IP (w przykładzie 192.168.1.0) oraz jej maskę w polu Remote Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– Wpisz adresację sieci lokalnej w polu Local Network IP (w przykładzie 192.168.2.1) oraz jej maskę w polu Local Network Mask (w przykładzie 255.255.255.0).
– Wybierz tryb Route, aby wykonywać routing pomiędzy podsieciami.

4. Status połączenia

Klient VPN:
W routerze przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management.
Serwer VPN:
W routerze przejdź do zakładki VPN and Remote Access >> Connection Management.